M46 Patton

M46 Patton – Black Skin
M46 Patton – UN Skin
Patton Skin Metal Gear Solid
Patton Dragon Skin
Patton WoT Skin Desert Camo
M46 “Bushido” Patton