T-62A – UN Skin
SU-101 – UN Skin
M48A1 Patton – UN Skin
M46 Patton – UN Skin
T-34 US Tank – UN Skin
E-50 Ausf. M – UN Skin
AMX 50B – UN Skin
Lorraine 40 t – UN Skin
AMX 50 100 – UN Skin
AMX 13 75 – UN Skin